Logo-Expeditie U
Logo-Expeditie U

Katrien-25 -  - KATRIEN

Visie & missie

Ik was benieuwd naar de manier waarop mensen tot een keuze komen, en ging psychologie studeren. Tijdens die studies leerde ik het systemisch perspectief kennen. Dat perspectief vertelt dat alles met alles samenhangt.  Alle elementen zijn -  zichtbaar én onzichtbaar - met elkaar verbonden en in ontwikkeling.  

Ook als mensen zijn wij in voortdurende uitwisseling met elkaar, zijn we voortdurend 'in wording'. Wie ik ben is dus geen 'statisch' gegeven en wordt sterk bepaald door mijn relaties met de mensen met wie ik leef en de wereld waarin ik me beweeg.  

Dat brengt een aantal boeiende vragen met zich mee. Hoe staan we te midden van al deze interacties? Hoe beïnvloeden al deze relaties ons? Maar ook: wat is er, los van onze relaties, altijd aanwezig? Wat is onze essentie?  En ten slotte, wat is de betekenis van al onze relaties voor de ontwikkeling van onze essentie? 

img-3561_c0c47d53eb6c1fc48072f7a519179c9b501c21f4 -  - KATRIEN

Mijn zoektocht naar antwoorden weerspiegelt zich in een traject van opleidingen rond systemisch werk, persoonlijke groei en bewustwording. Ik maakte onderweg kennis met de kracht van de natuur en 'oude' wijsheid. En dan is er natuurlijk ook de school van 'het leven'. 
 
De pittigheid van die zoektocht staat in contrast met de eenvoud van het gevonden antwoord. Ik ervaar mijn essentie als een innerlijke ruimte en een bron van rust en blijheid. Een plek die altijd bereikbaar is en een energie die vraagt om geleefd te worden. Als ik vanuit die energie de wereld intrek en mijn plek tussen de mensen inneem, ervaar ik zin en betekenis in mijn leven.

Ik zie mezelf als 'een verkenner van het innerlijke landschap'. Als psycholoog, coach wil ik een tochtgenoot zijn tijdens jouw innerlijke ontdekkingsreis. Wil ik je inspireren en steunen bij het ontdekken en ontwikkelen van jouw natuurlijke kracht en wijsheid. 

Jouw vraag is als een uitnodiging om samen jouw innerlijke expeditie te ondernemen. Het antwoord is de uitdrukking van jouw enthousiasme, wie jij werkelijk bent. 

Katrien_2-4 -  - KATRIEN

Samen werken

Door de activiteiten bij Expeditie U heb ik expertise opgebouwd rond het systemisch perspectief, persoonlijke ontwikkeling en existentiële thema's. En ook al is Expeditie U mijn persoonlijk initiatief, het is geen eiland. 

Mijn professionele loopbaan is verwerven met een netwerk van boeiende samenwerkingen en verrijkende uitwisselingen. Mensen die expert in hun vak zijn en gepassioneerd hun kennis bundelen en delen. We brengen het beste in elkaar naar boven en dat weerspiegelt zich in een inspirerend kwaliteitsvol aanbod voor jou. 

coachingplatform.be

sapiencecompany.be

route2Act.be

thetreeto.be


Expeditie U
Coachen naar Enthousiasme

Een Expeditie is een onderneming, onderzoeks- of ontdekkingstocht.
U staat voor het unieke in elk van ons. Wie je werkelijk bent en het verlangen daarin gezien te worden.
U staat ook voor ons universeel verlangen naar verbondenheid. Ervaren dat je erbij hoort, gewoon, zoals je bent.
Enthousiasme verwijst naar je levensvreugde, als je zin en betekenis in het leven ervaart.