Mini Vision Quest

Een Vision Quest is een rituele reis naar van je ziel te midden in de natuur en duurt een 9 tal dagen. Wij gaan in onze Mini Vision Quest de tijd beperken. We gaan wel even zeer wel de kracht van de natuur aanspreken tijdens je zoektocht naar inspiratie en inzichten. Voordat je plek opzoekt is er mogelijkheid om je thema te bespreken. We ronden af door reflectie op je ervaringen en nieuwe inzichten.

Deze workshop kan voor individueel of voor een groep aangevraagd worden. 
Neem gerust contact op.