Mini Vision Quest

Een Vision Quest is een overgangsrite naar het middelpunt van je ziel midden in de natuur en duurt een 9 tal dagen. Wij gaan in onze Mini Vision Quest de tijd beperken. We gaan evenzeer wel de kracht van de natuur inzetten tijdens je innerlijke zoektoch naar inspiratie en inzichten. Vooraleer je plek opzoekt is er mogelijkheid om je thema te bespreken. We ronden af door reflectie op je ervaringen en niewe inzichten.

Deze workshop wordt in open aanbod opgezet voor groepen maar kan ook vanuit een individuele vraag doorgaan.