Teamcoaching - Teamontwikkeling 

In een goed functionerend team werkt iedereen constructief mee aan het bereiken van een gezamenlijk doel. Zowel de organisatie als de medewerker heeft hier belang bij. Toch lukt het niet altijd. Soms ontbreekt de samenhorigheid, sluimert er een conflict, wordt er geroddeld, is er veel onduidelijkheid... Herken je het? Al gedacht aan coaching voor het team?

Na het verhelderen van de coachvraag, kijken we wat er in het team aanwezig is, zichtbaar en onzichtbaar, sterktes en belemmeringen. We hebben veel aandacht voor de kwaliteit van het vertrouwen en de communicatie in het team. We streven naar een open en veilig klimaat waar persoonlijk leiderschap kan opgenomen worden en waar de inbreng van elk erkend wordt en bijdraagt aan het resultaat. Zo komen we tot een plan van aanpak dat door het hele team gedragen wordt en worden er resultaten neergezet met mensen die zich goed voelen op hun werk.

Het is in onze werkwijze niet ongewoon als er, parallel met de teamcoaching, individuele coachingstrajecten lopen. Deze ondersteunen het individu in het werken rond meer persoonlijke thema’s zodat hij/zij vanuit een sterker persoonlijk leiderschap bij kan dragen aan het team.

Interesse? Neem gerust contact voor een vrijblijvend gesprek.